Akcie klubu

5. júla 2018

MDD – ZŠ Pionierov 2018.

Cieľom celej akcie bolo hravou formou informovať žiakov o základných právach a povinnostiach majiteľov psov, ako aj ukázať mnohé aktivity, ktoré sa skrývajú pod pojmom športová […]