5. júla 2018

MDD – ZŠ Pionierov 2018.

Cieľom celej akcie bolo hravou formou informovať žiakov o základných právach a povinnostiach majiteľov psov, ako aj ukázať mnohé aktivity, ktoré sa skrývajú pod pojmom športová […]
8. januára 2017

Kalendár kynologických akcií

Kalendár kynologických akcií SÚCHNO a ZŠK-SR na rok 2017 Združenie technických a športových činností SR Zväz športovej kynológie Slovenská únia chovateľov Nemeckých ovčiakov Zmenu kynologických akcií, […]
23. decembra 2016

Pár slov o figurantoch

Okrem dôležitých predispozícii, ako je atletická postava, telesná sila, vyrovnaná povaha, pohyblivosť, sú dôležité i charakterové vlastnosti, prirodzená inteligencia a danosť, ktorá figurantovi pomáha v desatine […]
2. decembra 2016

Racing

Psy pretekajú vo vopred vyžrebovaných dvojiciach (trojiciach) na vymedzené trati 50, 80, alebo 100 metrov. Psy bežia vo vymedzenom sektore za strapcom ťahanom na lanku pomocou […]