5. mája 2016

Cestovanie so psom mimo štátov EU

Pri cestách so zvieratami z tzv. tretích krajín, neuvedených na zozname schválenom Európskou úniou, napr. Srbsko a Čierna Hora, Bosna a Hercegovina, je vyžadované splnenie ďalších […]