5. mája 2016

Cestovanie so psom v EU

Pre cestovanie so psom do členských štátov Európskej únie musia byť splnené tieto požiadavky: – pas, – identifikácia zvieraťa mikročipom alebo tetovaním, – očkovanie proti besnote, […]