5. mája 2016

Pravidlá kurzu

Pravidlá kurzu Klub Športovej Kynológie Rožňava Ernesta Rótha 516/2, Rožňava 048 01 Slovenská republika IČO: 42409471 DIČ: 2120638806 IBAN : SK75 0900 000000 5122552551 Slovenská sporiteľňa […]