5. mája 2016

Stanovy klubu

ČASŤ   I. Názov, sídlo a pôsobnosť klubu Článok   I. 1) Názov klubu je: Klub Športovej Kynológie Rožňava 2) Sídlo klubu je: Ernesta Rótha 516/2, Rožňava 048 […]