5. mája 2016

Vzájomné porozumenie a komunikácia

Niet pochýb o tom, že pes myslí, cíti a dokáže sa učiť. Robí to ale trochu ináč ako my – ľudia. Pripisovať psovi ľudské vlastnosti a […]
5. mája 2016

Normy správania

Psi majú niekoľko prejavov správania, ktoré ľuďom prekážajú, sú pre nich nepochopiteľné alebo dokonca odporné (najvýraznejší príklad je požieranie výkalov). Psy však majú na svoje správanie […]
5. mája 2016

Význam hry

Mláďatá sa formou hier učia zručnostiam, bez ktorých by sa v dospelosti neobišli: učia sa loviť, komunikovať s príslušníkmi vlastného druhu či brániť sa proti nepriateľovi… […]
5. mája 2016

Porozumenie psom a reč psieho tela

Psi používajú na komunikáciu širokú škálu výrazov tváre, hlasových prejavov a držania tela. Mnohí majitelia so svojimi psami hovoria, a niekedy sa zdá, že si navzájom […]