5. mája 2016

Porozumenie psom a reč psieho tela

Psi používajú na komunikáciu širokú škálu výrazov tváre, hlasových prejavov a držania tela. Mnohí majitelia so svojimi psami hovoria, a niekedy sa zdá, že si navzájom […]