5. mája 2016

Postup merania náhubku

Správny postup je znázornený na obrázku, poznámka: nepridávame nadbytočné cm, inak náhubok nebude správne sedieť. A. – Obvod papule (merajte s pootvorenou papuľou najlepšie vložte psovi […]