5. mája 2016

Príprava športového psa

V rámci našich tréningov ponúkame aj kurzy pre pokročilých psovodov. Ide o športovú prípravu v kynológii podľa platného národného skúšobného poriadku, medzinárodných skúšobných poriadkov (IPO, SchH) […]