5. mája 2016

Teórie ku skúške SOP

Niekoľko najdôležitejších teoretických otázok ku skúške ovládateľnosti psa – ukončenie kurzu. Teoretické otázky na SOP  1.Vymenujte zmysly psa. – čuch – sluch – zrak – chuť […]