O nás

Sme skupina skúsených športových kynológov, zaoberajúca sa výcvikom psov.


Snažíme sa o kvalitný výcvik psov a jeho reprezentáciu, byť tým aj nápomocní novým majiteľom psov, ktorí majú záujem sa zapojiť do výcviku svojho miláčika.A tým získať čo najviac kynologických skúseností, s ktorými sa dokážeme i my radi podeliť. Riadime sa určenými stanovenými stanovami nášho Klubu Športovej Kynológie Slovakia a samozrejme taktiež sa riadime zákonmi podliehajúcimi k výchove a chovu našich miláčikov.
5. mája 2016

Bližšie o klube

         
5. mája 2016

Stanovy klubu

ČASŤ   I. Názov, sídlo a pôsobnosť klubu Článok   I. 1) Názov klubu je: Klub Športovej Kynológie Slovakia 2) Sídlo klubu je: Edelényska 1954/16, Rožňava 048 01 […]
5. mája 2016

Pravidlá kurzu

Pravidlá kurzu Klub Športovej Kynológie Slovakia Edelényska 1954/16, Rožňava 048 01 Slovenská republika IČO: 42409471 DIČ: 2120638806 IBAN : SK75 0900 000000 5122552551 Slovenská sporiteľňa a.s. […]