Pôsobisko a cvičisko Klubu Športovej Kynológie Rožňava

Penzión a reštaurácia KONSKÝ DVOR sa nachádza v obci Brzotín, priamo na okraji národného parku Slovenský kras.
Na mieste sa nachádza bezplatné súkromné parkovisko. Rožňava je vzdialená 4 km a kaštieľ Betliar 10 km.
Mimo kylologického výcviku sú tu ďalšie ponuky a to reštaurácia, stravovacie a ubytovacie služby. Kondičné jazdy na koňoch priamo na mieste, grilovanie, detské ihrisko, mini ZOO. Konanie rôznych spoločenských akcií, wellness centrum so saunou a vírivkou a malý krytý bazén.
 
Reštaurácia U Bieleho koňa
 

Športová kynológia a niečo o našom klube

Sme skupina skúsených športových kynológov, zaoberajúca sa výcvikom psov.


Výcviky základnej poslušnosti psov sa vykonávajú každú NEDEĽU s príchodom na cvičisko o 08:30 hod.a to venčením psa mimo priestor cvičiska a začiatkom výcviku so psom od 09:00 hod.
Individuálny súkromný výcvik počas týždňa pre členov a kurzistov Klubu Športovej Kynológie Slovakia v Rožňave sa vykonávajú na základe telefonickej dohody s Ladislavom Janespalom na telefónom čísle:+421 902 751 059.
O všetkých prípadných zmenách vo výcviku alebo zmene v časovom harmonograme, informujeme pravidelne na našej Facebookovej stránke:Klub Športovej Kynológie – Slovakia.

Výcviky sa nevykonávajú, len v prípade nepriaznivého počasia!

Bull Sports

Špecializujeme sa i na výcvik Bull športov.


Výcviky Bull športov a kondičných tréningov psov sa vykonávajú každú SOBOTU s príchodom na cvičisko o 13:00 hod.a to venčením psa mimo priestor cvičiska a začiatkom výcviku so psom od 13:30 hod.

Individuálny súkromný výcvik počas týždňa pre členov a kurzistov Bull Sports KŠK v Rožňave sa vykonávajú na základe telefonickej dohody s Ladislavom Hlatkym na telefónom čísle: 0948407483.
O všetkých prípadných zmenách vo výcviku alebo zmene v časovom harmonograme, informujeme pravidelne na našej Facebookovej stránke: Bull Sports KŠK - Rožňava.

Výcviky sa nevykonávajú, len v prípade nepriaznivého počasia!

 
logo

Táto skupina sa špecializuje hlavne na silové a kondičné tréningy psov.
Zásadne sa dištancujeme od nelegálnym psích zápasov!

 
 

Prevádzkové a individuálne výcvikové hodiny:

  • 09:30 hod. - 19:00 hod.
 
5. mája 2016

Bližšie o klube

         
5. mája 2016

Stanovy klubu

ČASŤ   I. Názov, sídlo a pôsobnosť klubu Článok   I. 1) Názov klubu je: Klub Športovej Kynológie Rožňava 2) Sídlo klubu je: Ernesta Rótha 516/2, Rožňava 048 […]
5. mája 2016

Pravidlá kurzu

Pravidlá kurzu Klub Športovej Kynológie Rožňava Ernesta Rótha 516/2, Rožňava 048 01 Slovenská republika IČO: 42409471 DIČ: 2120638806 IBAN : SK75 0900 000000 5122552551 Slovenská sporiteľňa […]

Kedy a ako správne začať s výcvikom psa

Príprava a výcvik psa pre športové účely nie je vôbec jednoduchá a vyžaduje veľa času a hlavne trpezlivosti.

5. mája 2016

Teórie ku skúške SOP

Niekoľko najdôležitejších teoretických otázok ku skúške ovládateľnosti psa – ukončenie kurzu. Teoretické otázky na SOP  1.Vymenujte zmysly psa. – čuch – sluch – zrak – chuť […]
5. mája 2016

Kedy začať s výcvikom

S výcvikom psa je vhodné začať v 3 – 4 mesiacoch veku šteňaťa. Takto staré šteňa má už celkom dobre vyvinutú koordináciu pohybu a je schopné […]
5. mája 2016

Skúšobné poriadky

Skratky pracovných skúšok SOP – skúška ovládateľnosti psa SMP1, SMP2 – skúšky malých plemien ZMMP – skúška základného minima malých psov SVV1, SVV2, SVV3 – skúšky […]

Úspechy Klubu Športovej Kynológie

Úspechy a umiestnenia na medzinárodných a národných výstavách, kynologických súťažiach, prezentáciách klubu, bonitáciach a rebonitáciach psov a súk.

16. októbra 2016

Lučenecký havkáč 2016

11.ročník Lučeneckého havkáča 2016 Dňa 28.08.2016 sa konala výstava čistokrvných plemien a krížencov rôznych plemien psov pri vodnej nádrži Ľadovo neďaleko Lučenca. Túto výstavu organizoval Peter […]
21. júla 2016

Veľká Ida DogFestival 2016

Podujatie pod názvom DogFestival 2016 sa konalo v obci Veľká Ida v okrese Košice – okolie, ide v poradí už o šiesty ročník. V sobotu sa […]

Správanie psa a porozumenie psej reči

Dôležité informácie o porozumeniu svojho miláčika.

5. mája 2016

Porozumenie psom a reč psieho tela

Psi používajú na komunikáciu širokú škálu výrazov tváre, hlasových prejavov a držania tela. Mnohí majitelia so svojimi psami hovoria, a niekedy sa zdá, že si navzájom […]
5. mája 2016

Háranie a gravidita u feny

Obdobie, kedy fenka začne prvýkrát hárať je podmienené viacerými faktormi. Podiela sa na tom plemeno psa, výživa, prostredie v ktorom žije, zdravotný stav a takisto aj psychický stav. […]

Dôležité informácia ešte pred rozhodnutím, ako si vybrať svojho miláčika

Ešte pred kúpou psa by ste sa mali rozhodnúť či chcete psa čistokrvného ( s preukazom o pôvode), nečistokrvného, kríženca, či bastardíka.
A treba si uvedomiť, že pes alebo šteniatko je už tým na vašej zodpovednosti, a je vašou vyzitkou na celý život.

5. mája 2016

Ako si vybrať šteňa

Výber šteňaťa nie je ani zďaleka taký jednoduchý, ako sa na prvý pohľad zdá. Určite už máte predstavu o tom, aký by mal byť váš pes […]

Ponuka psov na krytie podľa plemien

Klub Športovej Kynológie Rožňava ponúka na psov na krytie podľa druhu plemena.

Výroba a predaj kynologických pomôcok

Náš Klub Športovej Kynológie ponúka rôzne typy kynologických pomôcok vyrobených na mieru, alebo v sériovej štandardnej veľkosti.

Slovenská kynologická legislatíva

Zákonom upravené spôsoby držby psa, na území Slovenskej republiky.

Národná rada Slovenskej republiky uzniesla Zákon o držbe psa Zákon č. 282/2002 Z.z. zo 16. mája 2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov. Tento zákon nadobudol účinnosť 1. júla 2002. Ustanovenia niektorých podmienok držania psov, evidencia psov, vodenie psa, vydávanie všeobecne záväzných nariadení obcami, znečisťovanie verejných priestranstiev a priestupky. Ďalej je potrebné ovládať Zákon o veterinárnej starostlivosti. Zákon č. 39/2007 Z. z – úplné znenie (aktualizované úplné znenie – stav k 9. 10. 2011), (o veterinárnej starostlivosti)Národná rada SR, tento zákon uzniesla a nadobudol účinnosť 1.11.2009, uverejnené v Zbierke zákonov č. 28/2007.

Povinnosť majiteľa psa

Evidencia psov v mestách a obciach v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov.

Nezabúdajte na základnú povinnosť ako majitelia psov !!!

  • Držiteľ psa je povinný nahlásiť evidenciu psa, v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov, a to v mieste trvalého bydliska, aj psa mladšieho, ako šesť mesiacov. Pes má byť prihlásený do 14 dní od jeho nadobudnutia do vlastníctva majiteľa, v opačnom prípade môže byť sankcionovaný pokutou príslušným úradom.
  • Daň za psa sa plní, až po uplynutí šiesteho mesiaca veku psa. Ak je pes chovaný (držaný) na území mesta, obce a nie je nahlásený do evidencie psov, ktorú vedie oddelenie daní a poplatkov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta (v zmysle zákona č. 282/2002 Z.z. a VZN č. 3/2014).
  • Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území mesta, obce viac ako 90 dní. Ak pes nie je nahlásený do evidencii psov, držiteľ psa sa dopúšťa priestupku, za ktorý mu môže byť uložená pokuta v zmysle zákona. Každú zmenu skutočnosti a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie je držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočnosti oddeleniu daní a poplatkov.
  • Držiteľ psa je povinný najneskôr do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (t.j. ak držiteľ vlastní staršieho psa ako 6 mesiacov) podať daňové priznanie na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa,“ vrátane prílohy V. Oddiel Priznanie k dani za psa.
  • Držiteľ psa je tiež povinný najneskôr do 30 dní odo dňa zmeny alebo zániku daňovej povinnosti (napr. zmena údajov, ktorá má vplyv na vyrubenie dane, zmena chovného priestoru v meste, zmena počtu držania psov...) podať daňové priznanie k dani za psa na tlačive: „Daňové priznanie k dani z nehnuteľností, dani za psa.
  • Priestupku sa dopustí aj držiteľ psa, ktorý neohlási oddeleniu daní a poplatkov, že pes pohrýzol človeka bez toho aby bol sám napadnutí alebo vyprovokovaný, neoznámi odcudzenie, zničenie alebo stratu známky do 14 dní odo dňa, keď k strate známky došlo. Známka nie je prenosná na iného psa. Náhradná známka sa vydá za náhradu 3,50 € na základe žiadosti držiteľa psa.
  • Pri zániku daňovej povinnosti daňovník vyznačí druh priznania: „čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti“.

Sponzori a partneri nášho Klubu Športovej Kynológie

Naši partneri a sponzori, ktorí spolupracujú a podporujú náš kynologický klub v jeho aktívnej činnosti.

Domov zdravej výživy zvierat.

gappay

Gappay - Canislogshop

hst

Vše pro sportovní kynologii.

husse

Husse švédsky výrobca krmív.

Mestá a obce spolupracujúce s Klubom Športovej Kynológie

Mestá a obce, ktoré finančne podporujú v aktívnej činnosti a rozvoji Klub Športovej Kynológie Slovakia.

Reklamní a mediálni partneri Klubu Športovej Kynológie

Rozvojový reklamní a mediálni partneri Klubu Športovej Kynológie Rožňava.

grafdekor

Gravírovacie a reklamné štúdio.

luclac

LucLac štúdio.

novinysk

noviny.sk

rv24

Spravodajský portál.

Členovia výboru Klubu Športovej Kynológie Rožňava

Splnomocnenci oprávnení konať za Klub Športovej Kynológie Rožňava.

Ladislav Janespal

+421 902 751 059


výcvikový kynológ klubu
štatutár klubu

Roman Bagáč

+421 905 156 713


správca klubu
finančný hospodár