OZ Život je PES:-) Rožňava
5. mája 2016
Veterinárna ambulancia Celušňák
5. mája 2016

Príprava športového psa

Príprava športového psa

V rámci našich tréningov ponúkame aj kurzy pre pokročilých psovodov.

V rámci našich tréningov ponúkame aj kurzy pre pokročilých psovodov. Ide o športovú prípravu v kynológii podľa platného národného skúšobného poriadku, medzinárodných skúšobných poriadkov (IPO, SchH) a medzinárodného skúšobného poriadku pre špecializovanú poslušnosť (Obedience). Táto príprava je určená najmä psovodom, ktorých kynológia zaujala a ktorí majú záujem uchovniť pracovné plemená, alebo pripraviť svojho zverenca na skúšku či kynologické preteky. Predpokladom zaradenia do takýchto kurzov je, že psovod už získal základné znalosti s výcvikom psa a je schopný cvičiť individuálne pod dohľadom skúseného inštruktora.


Cieľom výcviku
je pripraviť psa na úspešné absolvovanie skúšky či preteku podľa zvoleného zamerania (napr. SVV, IPO).

Dĺžka výcviku závisí od vycvičenosti psa a pripravenosti psovoda. Podľa záujmu psovodov sú možné aj individuálne tréningy jednotlivých disciplín.

Športová kynológia vznikla z pracovnej (služobnej) kynológie, jej účelom je výcvik psa pre dosahovanie športových úspechov. Súťaží sa však v disciplínach vychádzajúcich zo služobnej kynológie a používa podobné výcvikové metódy.


Športová kynológia pozostáva z týchto hlavných disciplín:

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif pachové práce

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif poslušnosť

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif obrana

http://www.vycvik.sk/images/bodka.gif špeciálne cviky

Stopa je hlavnou disciplínou, ktorú zaraďujeme do pachových prác. Cieľom tejto disciplíny je nájsť a sledovať ľudskú stopu a následne vyhľadať a označiť predmety, ktoré sa na stope nachádzajú. Na začiatku (u psa začiatočníka) sa vypracováva tzv. vlastná stopa, čiže stopa psovoda. Neskôr, u psov zdatnejších, sa vypracováva tzv. cudzia stopa, čiže stopa neznámeho človeka. S rastúcou obtiažnosťou sa stopa predlžuje, pridávajú sa lomy a zákruty, zťažuje sa terén a predlžuje sa čas medzi položením a vypracovaním stopy. Ostatné disciplíny pachových prác zahŕňajú rozlišovanie a označovanie predmetov a vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve.

Poslušnosť je základnou kynologickou disciplínou v akomkoľvek kynologickom športe alebo pracovnom obore. Okrem športovej kynológie sa cvičí napríklad aj v poľovnej kynológii – aj keď s malými obmenami. Základným cieľom tejto disciplíny je ovládateľnosť psa psovodom. Pes musí dokonale zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, aport, prekážky, a podobné cviky.

Obrana je disciplína, ktorá sa obvykle cvičí len u špecifických (služobných) plemien. Jej účelom je, aby vedel pes účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka (revír), strážiť zadržaného páchateľa, doprevádzať psovoda so zadržaným páchateľom a podobne.  To všetko samozrejme predpísaným spôsobom. Útočníka (resp. ukrytého páchateľa) v športovej i služobnej kynológii simuluje figurant.


Špeciálne cviky
Medzi špeciálne cviky je v skúšobnom poriadku zaradené stráženie predmetu psovoda. Ide o cvik, kde cieľom je, aby pes jemu zverený predmet v neprítomnosti psovoda uchránil pred odňatím cudzou osobou.

 

 

 

 

 

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *