Bližšie o klube
5. mája 2016
Výstavy a súťaže
5. mája 2016

Športová kynológia

Športová kynológia a jej význam

Je to kynologická disciplína športového charakteru, ktorej účastníkom je dvojica: psovod so svojim psom.

Športová kynológia vznikla z pracovnej (služobnej) kynológie, jej účelom však nie je výcvik psa priamo pre služobné práce, ale pre dosahovanie športových úspechov. Súťaží sa však v disciplínach vychádzajúcich zo služobnej kynológie a používa podobné výcvikové metódy. Vo všeobecnosti sú však výcvikové metódy pri športovej kynológii mäkšie.

Sportová kynologia_1

 

Disciplíny:
Športová kynológia pozostáva z troch hlavných disciplín:

pachové práce

poslušnosť

obrana

špeciálne cviky

Pachové práce:

Stopa je hlavnou disciplínou, ktorú zaraďujeme do pachových prác. Cieľom tejto disciplíny je nájsť a sledovať ľudskú stopu a následne vyhľadať a označiť predmety, ktoré sa na stope nachádzajú. Na začiatku (u psa začiatočníka) sa vypracováva tzv. „vlastná stopa“, čiže stopa psovoda. Neskôr, u psov zdatnejších, sa vypracováva tzv. „cudzia stopa“, čiže stopa neznámeho človeka. S rastúcou obtiažnosťou sa stopa predlžuje, pridávajú sa lomy a zákruty, zťažuje sa terén a predlžuje sa čas medzi položením a vypracovaním stopy. Ostatné disciplíny pachových prác zahŕňajú rozlišovanie a označovanie predmetov a vyhľadávanie predmetov na voľnom priestranstve.

Poslušnosť:

Poslušnosť je základnou kynologickou disciplínou v akomkoľvek kynologickom športe alebo pracovnom obore. Okrem športovej kynológie sa cvičí napríklad aj v poľovnej kynológii – aj keď s obmenami. Základným cieľom tejto disciplíny je ovládateľnosť psa psovodom. Pes musí dokonale zvládnuť chôdzu pri nohe, privolanie, odloženie, aport, prekážky, a podobné cviky.

Obrana:

Obrana je disciplína, ktorá sa obvykle cvičí len u špecifických (služobných) plemien. Jej účelom je, aby vedel pes účinne odvrátiť útok vedený na seba alebo svojho psovoda, aby vedel účinne zadržať utekajúceho páchateľa, kontrolovať zverený priestor a vypátrať ukrytého človeka (revír), strážiť zadržaného páchateľa, doprevádzať psovoda so zadržaným páchateľom a podobne. To všetko samozrejme predpísaným spôsobom, s najmenším možným dopadom na zdravie útočníka. Útočníka (resp. ukrytého páchateľa) v športovej i služobnej kynológii simuluje figurant, ktorý je vybavený špeciálnym odevom a ochranným rukávom.

Špeciálne cviky:

Medzi špeciálne cviky je v skúšobnom poriadku zaradené stráženie predmetu psovoda. Ide o cvik, kde cieľom je, aby pes jemu zverený predmet v neprítomnosti psovoda uchránil pred odňatím cudzou osobou.

Skúšky a preteky:

Psovod so psom, ak zvládli výcvik, môžu absolvovať pracovnú skúšku. Na Slovensku sa skúša podľa národného skúšobného poriadku SVV, alebo podľa medzinárodného skúšobného poriadku IPO. Okrem skúšok je možné zúčastniť sa aj pretekov, ktoré sa usporiadúvajú taktiež buď podľa SVV alebo podľa IPO. Organizujú ich väčšinou jednotlivé kynologické kluby.

Slovenský národný skúšobný poriadok pozná skúšky:

ZM (Základné minimum)

SVV1, SVV2, SVV3 (Skúšky všestranného výcviku 1. až 3. stupňa)

ZMMP (Základné minimum malých plemien)

SMP1, SMP2 (Skúšky malých plemien 1. a 2. stupňa)

SPS (skúška psa stopára)

SPO (skúška psa obranára)

Skúšky OBZ, OB1, OB2 a OB3 sú obsahom samostatného skúšobného poriadku ŽSK pre obedience.

 

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *