Kedy začať s výcvikom
5. mája 2016
Výcvik psov
5. mája 2016

Teórie ku skúške SOP

Teórie ku skúške SOP

Niekoľko najdôležitejších teoretických otázok ku skúške ovládateľnosti psa - ukončenie kurzu.

Niekoľko najdôležitejších teoretických otázok ku skúške ovládateľnosti psa – ukončenie kurzu.

Teoretické otázky na SOP 

1.Vymenujte zmysly psa.

– čuch
– sluch
– zrak
– chuť a hmat

2. Do akých skupín rozdeľujeme psov podľa povahy.

– sangvinik
– flegmatik
– cholerik

3. Vymenujte základné metódy výcviku psa.

– mechanická metóda
– chuťovo dráždivá metóda
– kontrastná metóda
– napodobňovacia metóda

4. Vymenujte aspoň tri činitele zaisťujúce poslušnosť pri výcviku.

– dôslednosť a trpezlivosť
– naviazanosť na psovoda
– správne používanie pochvaly a pokarhania

5. Základné chyby psovoda pri výcviku, vymenujte aspoň štyri.

– poľudšťovanie psa
– nesprávne používanie podmienených a nepodmienených podnetov
– jednotvárnosť výcviku
– porušovanie metodického postupu pri prepracovaní cviku

6. Pochvala a trest. Kedy a ako ich používame?

– pochvala: používame ju v momente správneho vykonania cviku alebo činnosti, ktorú sme od psa vyžadovali
– trest: prichádza v danom momente ak vykonáva nežiaducu činnosť

7. Druhy skúšok z výkonu u pracovných plemien, vymenujte niektoré.

– ZM: skúška základného minima
– SVV 1,2,3: skúška výcviku všestranného psa 1,2,3 stupňa
– SPS: skúška psa stopára
– SPO: skúška psa obranára

8. Z ktorých častí sa skladajú skúšky z výkonu.

– stopa
– poslušnosť
– obrana

9. Čo je to reflex.

Reflex je odpoveď určitého orgánu na podnet, ktorý spôsobil jeho podráždenie.

10. Vymenuj fázy vývoja u psa.

– novorodenecké štádium
– prechodná fáza
– začiatok socializácie
– obdobie mladosti

11. Vymenuj najdôležitejšie zložky potravy psa.

– bielkoviny
– tuky
– glycidy
– vitamíny
– minerály
– vláknina

12. Ktorý z vitamínov je najdôležitejší pre zdravý rast psa.

– vitamín A
– vitamín D

13. Parazity – rozdelenie, uveďte ktoré poznáme.

– Ektoparazity (vonkajšie): krúžkový lišaj, vši, blchy, kliešte.
– Endoparazity (vnútorné): mechožil, trichuris, pásomnica, škrkavky.

14. Aká je telesná teplota u zdravého psa?

– 38 až 39 °C

15. Vymenujte aké sú príznaky psa pri požití otravy (jedu).

– akútne zvracanie
– kolaps
– prudké trhanie svalov
– záchvaty
– slabosť
– krvácanie

16. Uveďte počet zubov u dospelého psa a napíšte koľko zubov sa nachádza na dolnom a hornom chrupe.

– horný chrup 20 zubov
– dolný chrup 22 zubov
– spolu 42 zubov

17. Druhy skusu u psa s prihliadnutím na niektoré plemená.

– nožnicový skus
– predkus
– podkus
– kliešťový skus

18. Proti akým nebezpečným chorobám by mal byť zaočkovaný pes.

– psinka
– vírová hepatitída
– leptospiróza
– parvoviróza
– besnota

19. Čo je to besnota, ako sa prenáša a aké sú jej príznaky.

Je to smrteľná vírusová choroba, prenáša sa infikovanými slinami z nakazeného zvieraťa, ktoré zostanú v rane po uhryznutí. Jej príznaky sú: neschopnosť prehĺtať, ospalosť, paralýza, zúrivé behanie a hryzenie.

20. Akým spôsobom podávame psovi lieky.

– ukryté v potrave
– vsunutím lieku do hrdla
– tekuté lieky podávame striekačkou cez kútik papule

21. Čo rozumieme pod pojmom kupírovanie.

Kupírovanie je úprava uší a chvosta, ktorá nám slúži aj ako úprava exteriéru zvieraťa ale aj predchádza ( pri kupírovaní uší ) rôznym zdravotným problémom a ušami u niektorých plemien. Táto činnosť je už zakázaná.

22. Vysvetlite pojmy povel a podnet.

Povel: je slovné vyjadrenie toho čo od psa vyžadujeme.
Podnet: je mechanické pôsobenia psovoda na psa

* tieto dva prvky na seba úzko nadväzujú a ako prvý musí byt povel až potom nasleduje podnet. Nikdy nie naopak!!!

23. Napíšte koľko krát denne kŕmime šteňa, dospievajúceho a dospelého psa.

– do 3 mesiacov: 5 krát denne
– od 3 do 6 mesiacov: 3 krát denne
– od 6 do 12 mesiacov: 2 krát denne
– od 12 mesiacov: 1 krát denne

24. Vymenujte slovenské národné plemená.

– Slovenský čuvač
– Slovenský kopov
– Slovenský hrubosrstý stavač
– Československý vlčiak

25. Aké druhy srsti poznáme u psov a uveďte príklad.

– krátka: doberman
– dlhá: bernský salašnícky pes
– kučeravá: pudel
– drôtovitá: foxteriér hrubosrstý
– extrémna (bez srsti): mexický naháč

26. Do akých tried zaraďujeme vystavovaných psov.

– trieda dorastu
– trieda mladých
– trieda stredná
– trieda otvorená
– trieda pracovná
– trieda šampiónov
– trieda veteránov

27. Aký pes sa môže resp. nemôže zúčastniť výstavy.

Zúčastniť výstavy sa môže len pes, ktorý má preukaz o pôvode.

28. Čo znamená skratka SKJ, SPZ a FCI.

SKJ – Slovenská kynologická jednota
SPZ – Slovenský poľovnícky zväz
FCI – Medzinárodná kynologická federácia

29. Kto zodpovedá za škody spôsobené psom.

Za škody spôsobené psom v plnej miere zodpovedá jeho majiteľ, alebo osoba ktorá psa vedie.

30.Čo musí mať pes na sebe kvôli identifikácii.

* štítok upevnený na obojku, ktorý obsahuje adresu majiteľa a telefónny kontakt
* mikročip, ktorý je aplikovaný pod kožou
* u čistokrvných plemien tetovacie číslo

 

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *