Normy správania
5. mája 2016
Výcvikové oblečenie
5. mája 2016

Vzájomné porozumenie a komunikácia

Vzájomné porozumenie a komunikácia

Dôležité informácie o porozumení a komunikácii so svojim miláčikom

Niet pochýb o tom, že pes myslí, cíti a dokáže sa učiť. Robí to ale trochu ináč ako my – ľudia. Pripisovať psovi ľudské vlastnosti a duševné pochody je rovnako zradné ako ho degradovať na úroveň obyčajnej veci slúžiacej určitému účelu. Šťastné a bezproblémové súžitie človeka a psa je založené na POCHOPENÍ jeho duše: na poznaní prirodzených spôsobov správania, potrieb a reči, ktorou sa s vami zhovára.

Pes v sebe nezaprie svojho dávneho predka – vlka. Z tohto dedičstva sa odvíja väčšina jeho prejavov: správanie sa vo svorke, zmysel pre poriadok a hierarchiu, teritoriálne pudy aj spôsob komunikácie.

Kto je tu “šéf”?
Vlci sú spoločenskí tvorovia. Žijú v stálych komunitách, kde panuje pevný poriadok a vzorná spolupráca. Na čele stojí tzv. ALFA-VLK, ktorý riadi život a činnosť svorky, koordinuje lov a udržiava poriadok medzi svojimi podriadenými. Má tiež patričné výhody: vyberá si najchutnejšie sústa, najlepšie miesto na spanie, teší sa všeobecnej úcte a rešpektu. Pes celkom prirodzene považuje za svoju svorku vás a ďalších členov vašej rodiny. Ak má medzi vami a psom vládnuť harmonický a bezproblémový vzťah, musíte zaujať postavenie ALFA-VLKA!

Pes, ktorý má vo svojom pánovi síce prísneho, ale spravodlivého “šéfa”, sa rád uspokojí s podriadeným postavením. Ak ale dôjde k záveru, že vo veciach neexistuje žiaden poriadok a pravidlá, nezostáva mu nič iné, len vziať vládu do svojich labiek. Potom vám urobí zo života peklo: vyhryzie vás z pohovky (“Na najlepšom mieste spí šéf!”), zje vám večeru (“Prvý jem ja!”), bude určovať trasu a dĺžku vychádzok (“Ja to tu vediem!”), znepríjemní vám odchod do práce (“Svorka má byť pohromade!”).

Problémové správanie sa psov má svoje korene už vo výchove v mladosti. Roztomilá bezbrannosť šteniatok nás často zvádza k prílišnému rozmaznávaniu a ústupnosti. Hneď od začiatku určujte pravidlá hry vy! Nesmiete tolerovať žiadne prejavy neposlušnosti alebo agresie voči vám a členom vašej rodiny. Výhovorka, že “On to tak nemyslí!”, nie je správna. Pretože on to tak MYSLÍ! Každý pes sa inštinktívne snaží zaujať v hierarchii svorky čo najvyššie postavenie. Správny “šéf” svorky je pre psa hotovým požehnaním. Dáva mu pocit istoty a bezpečia, je preňho autoritou a oporou. Takého pána potom poslúcha ochotne a rád.

Ako sa psy zhovárajú
Nevyhnutnou podmienkou fungovanie každého spoločenstva je umenie dohovoriť sa medzi sebou – dať najavo svoje pocity, nálady a zámery. Psi, ako zvieratá žijúce v svorke, majú veľmi dobre vyvinuté komunikačné schopnosti. Tieto “rozhovory” sa točia okolo troch hlavných oblastí:
– momentálneho citového a telesného stavu (“Je mi s tebou fajn!”)
– vzájomných sociálnych vzťahov (“Príliš si ku mne nedovoľuj!”)
– vyjadrenie svojich túžob a želaní (“To, čo držíš v ruke by som si rád dal!”)

Psy hovoria celým telom
Postojom, chvostom, očami, papuľou a zježením srsti. Okrem toho majú bohatý hlasový repertoár: štekanie, vrčanie, kňučanie, funenie, vytie, kvílenie a celú škálu ďalších zvukov. Okrem samotného druhu vydávaného zvuku, je rozhodujúca tiež jeho výška, intenzita, zafarbenie, frekvencia. Napríklad hlboké tiché vrčanie je jasnou vyhrážkou a asi sa čoskoro strhne bitka, vrčanie vo vyššej tónine, občas prechádzajúce až do pískania, prezrádza neistotu a bojazlivosť.

Ako psy rozumejú nám?
Podľa amerických štúdií sú údajne schopní rozlíšiť viac ako stovku slov. Či už je toto číslo pravdivé alebo nie, v každom prípade psi až neuveriteľne citlivo vnímajú tón ľudského hlasu, gestá, mimiku a emocionálne rozpoloženie. Už z nepatrných odchýlok v správaní dokážu vydedukovať vaše úmysly. Celý deň chodíte po byte a pes pritom pokojne odpočíva na mieste. Potom sa zodvihnete z gauča – v vášho pohľadu úplne rovnako ako pred chvíľou – a pes už čaká pri dverách, že sa ide von. Nie je to žiadna telepatia, iba ste nevedomky urobili nejaké gesto, ktoré psovi prezradilo váš úmysel ísť s ním na prechádzku.

Základom harmonického vzťahu s vaším psom je porozumieť psej reči a dokázať pretlmočiť vlastné požiadavky do jazyka zrozumiteľného pre psa! Potom ste už spolovice vyhrali. Lepšie odhadnete jeho náladu a úmysly, ľahšie zvládnete jeho výcvik a výchovu.

Zdroj: D. Taylor: Starostlivosť o psa

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *