Socializácia a výchova šteňaťa
5. mája 2016
Triedenie plemien
5. mája 2016

Zmyslové orgány psa

Zmyslové orgány psa

Zmyslové ústrojenstvo slúži na komunikáciu organizmu s vonkajším prostredím a tiež analyzujú zmeny vo vnútri organizmu

Zmyslové ústrojenstvo slúži na komunikáciu organizmu s vonkajším prostredím a tiež analyzujú zmeny vo vnútri organizmu. Zmyslové orgány sú vybavené takzvanými receptormi, ktoré prinášajú mozgu dôležité informácie. Každý receptor je určený na vyhradený druh podnetov. Medzi zmyslové orgány patrí zrak, sluch, čuch, chuť a hmat.

 

Zrak

V minulosti sa predpokladalo, že pes vidí čiernobielo. Výskumy v posledných rokoch ukázali, že pes rozoznáva výrazné farby a pravdepodobne vidí pastelovo. Pes zaregistruje pohybujúcu sa osobu zo vzdialenosti cca. 500 m, svojho psovoda spozná asi zo 100 m. Za šera vidí trikrát lepšie ako človek.

1 – horné viečko
2 – dolné viečko
3 – dúhovka
4 – šošovka
5 – sklovec
6 – zrakový nerv

Sluch

Kým človek začuje šelest zo vzdialenosti 3-4 m, pes ten istý zvuk začuje už zo vzdialenosti cca. 25 m. Psy dokážu vnímať aj ultrazvuk do 35 000 až 60 000 Hz, človek do 20 000 Hz. Využíva sa to pri psích píšťalkách, ktoré sa využívajú na privolanie psa, pričom ľudia nič nepočujú.

1 – vonkajšie ucho
2 – zvukovod
3 – bubienok
4 – kostičky stredného ucha
5 – predsieň vnútorného ucha
6 – polkruhovité kanáliky
7 – slimák

Čuch

Pes dokáže zistiť prítomnosť niektorých látok aj v milionkrát nižšej koncentrácii než človek. Čuchové pole človeka má 5 cm2, nemeckého ovčiaka 160 cm2. Pes čuchom vyhľadáva potravu, orientuje sa v teréne, identifikuje veci, osoby, zvieratá. Má veľmi dobrú čuchovú pamäť, ktorá sa využíva pri stopovaní ľudí a zvierat. Pes dokáže rozlíšiť čerstvosť stôp a na základe toho zvoliť správny smer pri stopovaní.

Chuť

Predpokladá sa, že psy majú menej vyvinutú chuť, ako človek.

Hmat

Receptory hmatu sú rozmiestnené na celom tele, no najmä na labkách

Šiesty zmysel

Podľa niektorých názorov majú psy aj nejaký šiesty zmysel, ktorým dokážu detekovať geopatogénne zóny. Využíva sa napríklad tak, že psa pustia do prázdnej miestnosti a kde si ľahne, tam sa umiestní posteľ. Kam si ľahne mačka by sa vraj naopak posteľ dávať nemala.

Niektoré psy dokážu predvídať epileptický záchvat majiteľa a svojim správaním ho naň preventívne upozorniť. Predpokladá sa, že pred záchvatom sa mení vôňa človeka.

Príznaky chorého psa

 

 

Komentáre

komentárov

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *