Správanie psa

Výchova sa začína od chvíle, keď si psa prinesieme domov.


Psíka by sme mali vychovávať tak, aby sa dokázal začleniť do našej rodiny a rešpektoval jej členov. Mal by zvládnuť nosenie obojku, vôdzky, náhubku, cestovanie autom, ako aj vychádzať s inými ľuďmi či psami. Pri výchove by sme nemali zabúdať ani na privykanie psa na manipuláciu ? česanie, čistenie uší, či ošetrenie drobných zranení. Výchova psa a upevňovanie pozície „šéfa“, ktorého bude pes rešpektovať, prebieha po celý život. Nejde však o upevňovanie autority násilím, ale dôslednosťou, spravodlivým a priateľským prístupom a dostatočnými vedomosťami v oblasti starostlivosti a správania psov.
5. mája 2016

Porozumenie psom a reč psieho tela

Psi používajú na komunikáciu širokú škálu výrazov tváre, hlasových prejavov a držania tela. Mnohí majitelia so svojimi psami hovoria, a niekedy sa zdá, že si navzájom […]
5. mája 2016

Háranie a gravidita u feny

Obdobie, kedy fenka začne prvýkrát hárať je podmienené viacerými faktormi. Podiela sa na tom plemeno psa, výživa, prostredie v ktorom žije, zdravotný stav a takisto aj psychický stav. […]